ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ “สุดยอดนักคิด”

19 พ.ย. 2557

นายอานนท์ บุญยประเวศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ในโครงการ “เถ้าแก่น้อย เทคโนโลยี : SAMART INNOVATION AWARDS 2014” สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบที่โดดเด่น ในการคิดสร้างสรรค์และต่อยอดแผนธุรกิจอันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร เป็นการกระตุ้นให้เกิดการนำเอาเทคโนโลยีไปใช้ในวงกว้าง จนออกมาเป็นต้นแบบกลายเป็นของจริง ตามโครงการของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 200,000 บาท และนอกจากนี้ยังได้เดินทางไปเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานนวัตกรรมที่ประเทศเกาหลีอีกด้วย