หลักสูตรอบรม ABC Real: Real Estate Real Deal

14 พ.ย. 2557

รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ในหัวข้อ : การพัฒนาเมืองและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกิดจากโครงข่ายคมนาคมของรัฐ ในหลักสูตร ABC Real: Real Estate Real Deal ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน