SPU : ABC Real

14 พ.ย. 2557

คุณดวงฤทธิ์ บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด  ให้เกียรติมาบอกเล่าประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ แบบสร้างสรรค์ สไตล์นักสถาปนิก ให้กับผู้เข้าอบรมในหลักสูตร ABC : REAL ถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ให้บริการสนับสนุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ณ ห้องออดิทอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน