“สร้างโอกาสการได้งานทำ” กับสหกิจศึกษาศรีปทุม

13 พ.ย. 2557

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สายการบินนกแอร์ จัดโครงการ “สร้างโอกาสการได้งานทำ” ให้กับนักศึกษา บัณฑิต และศิษย์เก่า ม.ศรีปทุม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายพิเศษจาก คุณนิพนธ์ สุทธิมัย ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สายการบินนกแอร์ มาเล่าประสบการณ์การทำงาน และบอกเคล็ดลับ “คนแบบไหนที่นกแอร์ต้องการ” พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบัณฑิต ที่สนใจยื่นใบสมัครงานได้ทันที  ณ ห้องออดิทอเรียม 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน