ม.ศรีปทุม สืบสานเทศกาลประเพณี “ลอยกระทง”

6 พ.ย. 2557

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานกิจกรรม SPU FUN FAIR “สนุกแน่ ก่อนลอยกระทง” ให้ นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริมความเป็นไทยและสืบสานประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป โดยภายในงานมีการออกร้านแบบสไตล์งานวัด พร้อมด้วยกิจกรรมการละเล่นนักศึกษา ประกวดกระทงและสินค้า OTOP จากชุมชน และคอนเสิร์ตจากศิลปิน AF อาทิ ปอ AF หนิม AF แพรว AFและ ไทด์ AF ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557ที่ผ่านมา

สำหรับผลการประกวดกระทงของนักศึกษาแต่ละคณะที่ส่งเข้าประกวด ประจำปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ คณะนิติศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะบัญชี และ คณะดิจิทัลมีเดีย