เปิดโลกกิจกรรม ปี 57

4 พ.ย. 2557

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี ด้านพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน “เปิดโลกกิจกรรม NEW GEN NEW TALENT” ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

***โดยชมรมที่เกิดขึ้น ประจำปีการศึกษา 2557 นี้ มีทั้งหมด 40 ชมรม ก็ขอเชิญชวนนักศึกษา ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตึก 10 ชั้น 5 หรือสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตึก 10

***สำหรับรายชื่อชมรมทั้งหมด 40 ชมรม มีดังนี้

ลำดับ

ชมรม

ลำดับ

ชมรม

1

ค่ายอาสาพัฒนาชนบท

21

ปิดทองหลังพระ

2

นาฏศิลป์และดนตรีไทย

22

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

3

USR

23

อนรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4

วอลเลย์บอล SPU

24

คนสื่อ สานสังคม

5

ขับร้องประสานเสียง

25

ดนตรีสากล

6

Bartender

26

ยุวชนประชาธิปไตย

7

เรดี้ศรีปทุม

27

นักศึกษาผู้ประกอบการ

8

SPU มูลมังอีสาน

28

จัดดอกไม้

9

คุ้มครองผู้บริโภค

29

คนรักรถ

10

SPU Finance Club

30

พุทธศิลป์และละครคุณธรรม

11

Love Your Life

31

ฟุตซอล ศรีปทุม

12

รักการอ่าน

32

SPU STAR นักร้องหน้าแรง นักแสดงหน้าเด้ง

13

รักษ์ยิ้ม

33

คนสร้างสรรค์กฎหมายวิชาการบริบาลสังคม

14

Act Film

34

การออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และเกมส์

15

App Clinic

35

Performing Dance & Drama

16

พัฒนาบุคลิกภาพ

36

เครือข่ายกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ม.ศรีปทุม

17

พุทธศาสตร์

37

SPU อาสาพัฒนาชุมชน

18

คริสเตียน

38

Free Style Dance

19

มุสลิม

39

Creative Arts & Event

20

ยุติธรรม

40

Rotaract Sripatum University