ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ บาสหญิง ม.ศรีปทุม คว้าแชมป์แห่งประเทศไทย

3 พ.ย. 2557

สำนักงานการกีฬา นำทีมบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ในการแข่งขันกีฬา “บาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2557 เป็นครั้งแรก หลังจากเอาชนะสโมสรนครปฐมแมดโกทอย่างสนุกด้วยคะแนน 61-56 คะแนน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศุนย์เยาวชนกรุงทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

***นอกจากนี้ นักกีฬาบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังได้รับคัดเลือกในรางวัลทรงคุณค่าของตำแหน่งดังต่อไปนี้

รายชื่อ

รางวัลตำแหน่งยอดเยี่ยม

น.ส.ณัฐกฤตา ชีวินวงศ์ธาดา POINT GUARD
น.ส.ธุวาภรณ์ บุญสม SMALL FORWARD
น.ส.ญานี โพธิ์สุทธิ์ POWER FORWARD
น.ส.ภักค์ลดาธนัน ถิรธนานิธิวรโชติ CENTER
นายพจนา สุจริวิบูลย์ WINNER TEAM OFFICALS

***สำหรับรายชื่อทีมงานและนักกีฬา ทีมบาสเกตบอลหญิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชุดคว้าแชมป์ในการแข่งขัน “บาสเกตบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2557 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ/ตำแหน่ง

รายชื่อ

ผู้ฝึกสอน นายพจนา สุจริวิบูลย์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น.ส.จิรัชยา แซ่เตียว
ผู้จัดการทีม นายกุศล สังขนันท์
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม นายสุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
ผู้ควบคุมทีม นายณัฐนนท์ จิตรพิลา
นักกีฬา 1. น.ส.นพรัตน์ เครือเนตร
นักกีฬา 2. น.ส.เหมือนฝัน เฉลิมวัฒน์
นักกีฬา 3. น.ส.ณัฐวรรณ นาคสวาท
นักกีฬา 4. น.ส.อภิญญา โหตรภวานนท์
นักกีฬา 5. น.ส.ณัฐมน สุรินทร์
นักกีฬา 6. น.ส.ขวัญจิรา ทองแดง
นักกีฬา 7. น.ส.มาณิฐา นิตยสุข
นักกีฬา 8. น.ส.วัชราภรณ์ เอี่ยมสำอางค์
นักกีฬา 9. น.ส.อัฉราวรรณ กายสิทธิ์
นักกีฬา 10. น.ส.ญานี โพธิ์สุทธิ์
นักกีฬา 11. น.ส.กนกวรรณ ประจวบสุข
นักกีฬา 12. น.ส.ณัฐกฤตา ชีวินวงศ์ธาดา
นักกีฬา 13. น.ส.ภักค์ลดาธนัน ถิรธนานิธิวรโชติ
นักกีฬา 14. น.ส.ธุวาภรณ์ บุญสม