เชิญร่วมงานลอยกระทง “SPU FUN FAIR สนุกแน่…ก่อนลอยกระทง”

31 ต.ค. 2557

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญร่วมสืบทอดความเป็นไทยประเพณีลอยกระทง “SPU FUN FAIR สนุกแน่…ก่อนลอยกระทง” วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 – 19.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)  ภายในงานพบการออกร้านสไตล์งานวัด จากนักศึกษาและชุมชน กิจกรรมการละเล่นแบบจัดเต็ม การแสดงบนเวที การประกวดกระทงมหาสนุก จากแต่ละคณะต่างๆ (คลิกกติกาและเกณฑ์ตัดสิน) และคอนเสิร์ตจากนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเหล่าศิลปิน อาทิ ปอ AF. หนิม AF. แพรว AF.และ ไทด์ AF

เวลา  10.00 น.  การออกร้านสไตล์งานวัด การละเล่นแบบจัดเต็ม จากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมคณะต่างๆ และชุมชนจากเขตบางเขน เขตจตุจักร

การให้ความรู้ ความเข้าใจ และการเตรียมตัว ก่อนไปเที่ยวลอยกระทงในที่ต่างๆ ให้ปลอดภัย
ทั้งใจและกาย จาก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

เวลา  16.00 น.  พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ การแสดงบนเวที จากนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา  17.00 น.  การประกวด กระทงมหาสนุก

เวลา  18.00 น.  การแสดงคอนเสิร์ต จากศิลปิน AF (ปอ หนิม แพรว ไทด์)

เวลา  19.00 น.  เสร็จสิ้นกิจกรรม