ขยายความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศจีน

30 ต.ค. 2557

คณะผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำโดย ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์เกรียงไกร พุคยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และอาจาย์ Xing Linkai หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถาบันการศึกษาในประเทศจีน ประกอบด้วย Jining Yucai School, Taishan High School, Taishan Polytechnic ณ มณฑลชานตง และ Guizhou Education University, Guizhou University  ณ มณฑลกุ้ยโจว เมื่อวันที่ 19 – 24 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา