ผนึกกำลังสร้างประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของการศึกษาไทย ตอบรับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี

29 ต.ค. 2557

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ดร.พรชัย มงคลวานิช นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และ มร.เวน ไวส์ ผู้จัดการธุรกิจภาคการศึกษา อะโดบี ซิสเต็มส์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ขึ้นเวทีแถลงข่าว สสอท. ร่วมกับ อะโดบี แก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ และยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านครีเอทีฟ ตอบรับนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี

นอกจากนี้ ดร.กมล จิราพงษ์ คณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย ร่วมเสวนาโต๊ะกลม แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนแนวทางพัฒนานักศึกษาเพื่อตอบรับตลาดแรงงาน ภาคอุตสาหกรรม และนโยบายดิจิตอล อิโคโนมีของรัฐบาล กับ 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยรังสิต ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ