“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”

27 ต.ค. 2557

คุณจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรสันติ จำกัด ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ตรง ในหัวข้อ : กลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างสร้างสรรค์ ในหลักสูตร ABC REAL: REAL ESTATE REAL DEAL แชร์แนวคิดการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในโลกปัจจุบัน ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม