คณะนิติศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี

20 ต.ค. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่มีผลงานด้านกิจกรรมและการเรียนดีเด่น  งาน”พิธีฝากตัวเป็นศิษย์ ติดเข็มประดับไท” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ครบรอบ 44 ปี  ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.ศรีปทุม