ม.ศรีปทุม รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

16 ต.ค. 2557

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “รวมใจรักภักดี บริจาคโลหิต ถวายพ่อของแผ่นดิน”   ให้กับบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน   ในวันที่ 16 – 17 ตุลาคม 2557

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT