ขอเชิญร่วมทำบุญมหากุศลถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

16 ต.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ กรมการแพทย์ และเทศบาลตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญมหากุศล ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมทบทุนสร้างศาลาสุเมโธ ๖๙ (ศาลาอเนกประสงค์) ทอดถวาย ณ วัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๐.๐๙ น.

กำหนดการ
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ (วันรวม)
เวลา ๑๖.๐๙ น. เคลื่อนองค์มหากฐิน จากประตูเมืองขอนแก่นไปตามถนนศรีจันทร์
เวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงสี่แยกวัดศรีจันทร์ ทุกขบวนขึ้นรถมุ่งหน้าไปยังวัดป่าแสงอรุณ
เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงทางแยกเข้าสู่วัดป่าแสงอรุณ (หน้าโรงสีข้าวชัยมงคล)
- จัดขบวนแห่ เชิญองค์มหากฐินเข้าสู่วัดป่าแสงอรุณ
- เวียนรอบสิมอีสาน ๓ รอบ
- เชิญองค์มหากฐินเข้าตั้งเพื่อการสมโภช ณ ศาลาอเนกประสงค์
เวลา ๑๗.๒๙ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- พระสงฆ์อนุโมทนา เจ้าภาพกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
เวลา ๑๘.๐๙ น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหาร
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม มรดกอีสาน

วันเสาร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ (วันทอดผ้าพระกฐิน)
เวลา ๐๖.๓๐ น. ทำบุญตักบาตร ณ ถนนภูมิธรรมหน้าวัดป่าแสงอรุณ
เวลา ๐๗.๐๙ น. ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน ๓๒ รูป
เวลา ๐๗.๒๙ น. ผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารเช้า ที่ลานหน้าสิมอีสาน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีทอดผ้าพระกฐิน ณ สิมอีสาน วัดป่าแสงอรุณ
- พระสงฆ์ประกอบพิธีรับกฐิน
- พระสงฆ์อนุโมทนา
- เจ้าภาพกรวดน้ำ
- ประธานสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และแจกวัตถุมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน
เสร็จพิธีฯ

สอบถามเพิ่มเติม  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๑๑ต่อ ๒๑๓๘