ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

14 ต.ค. 2557

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ที่สนใจ เพื่อได้มีความรู้และเพิ่มความสามารถช่วยชีวิตผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะนำส่งสถานพยาบาล โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรของโรงพยาบาลนวมินทร์ มาร่วมบรรยายพิเศษและสารทิศเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในครั้งนี้ ณ ห้อง 10-601 ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT