นิเทศศาสตร์ ป.โท ม.ศรีปทุม เชิญฟังสัมมนา “ช่วยด้วย! ทีวีรังแกฉัน”

10 ต.ค. 2557

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ร่วมฟังสัมมนา เรื่อง “ช่วยด้วย! ทีวีรังแกฉัน” เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจ ต่อการนำเสนอข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรง ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพื่อสร้างการตระหนักถึงผลกระทบของการนำเสนอข่าวสารความรุนแรงผ่านสื่อในช่องทางต่างๆ รวมถึงการปกป้องสิทธิต่อการเผยแพร่ข่าวสาร อีกทั้งเพื่อเป็นประสบการณ์ที่ดีเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับความรุนแรงทุกรูปแบบ และการรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557  เวลา 18.00 -20.45 น.  ณ ห้อง Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

กำหนดการ
18.00 น.  ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
18.30 น.  พีธีเปิดการสัมมนา          
              โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
              ปาฐกถา เรื่อง สิทธิมนุษยชนกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
              -พิธีกรกล่าวต้อนรับ และนำเข้าสู่การสัมมนา โดย  นางสาวปัณณชล  ขัตติสร
19.00 น.  สัมมนา…เรื่อง “ ช่วยด้วย!  ทีวีรังแกฉัน ”
              ผู้ดำเนินรายการ  นายวุฒิพันธุ์  เปรมาสวัสดิ์
              โดยวิทยากรรับเชิญ…
              คุณสุวรรณา  บุญกล่ำ รองผู้อำนวยการข่าวและรายการ
              และผู้เชี่ยวชาญกระบวนการผลิตและพัฒนาบุคลากร สถานีโทรทัศน์ TNN24
              คุณสืบสกุล พันธ์ดี ผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการรถปลดทุกข์ ไทยรัฐทีวี
              คุณปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
              และตัวแทนสภาเยาวชน  กรุงเทพมหานคร
20.15 น. เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
20.30 น. พิธีกรกล่าวขอบคุณ 
              มอบของที่ระลึกให้วิทยากรรับเชิญ
              ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและปิดการสัมมนา
สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อสร้างสรรค์ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ปีการศึกษา2556 คุณปัณณชล  ขัตติสร โทร.094-459-4493