ม.ศรีปทุม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

8 ต.ค. 2557

อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานบริหารจัดการด้านอุดมศึกษาเอกชน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การบริหารจัดการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์” ณ ห้อง 4-1502 ชั้น 15 อาคารซีพี ออลล์ อคาเดมี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ