พิธีครอบครู ไหว้ครูช่าง คณะสถาปัตฯ

8 ต.ค. 2557

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีครอบครูไหว้ครูช่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2557 ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย. โดยได้รับเกียรติจากพลเอกเสรี พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.ศรีปทุม