วงสวิง 44 ปี ม.ศรีปทุม

8 ต.ค. 2557

สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล 44 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ปี การก่อตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมีย์ กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

***สำหรับผลรางวัลการแข่งขัน “กอล์ฟการกุศล 44 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม” มีดังนี้ โดยได้รับเกียรติจาก อ.เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี และ อ.กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และ ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักกีฬาในครั้งนี้ด้วย

รางวัล

ทีม/ชื่อสกุล

ประเภทบุคคล คุณสุรชัย จตุรภัทรพงษ์
ประเภททีม

ทีมชนะเลิศ : ออล ฟอร์ วัน :

-คุณสุรชัย จตุรภัทรพงษ์

-คุณเด่นพงษ์ หงส์ญาติ

-คุณปฐพล จันทร์เพ็ชร์

-คุณปวีณ วัชรประทีป

ทีมรองชนะเลิศ : ม.ศรีปทุม ชลบุรี :

-คุณนวกร จันทร์บรรจง

-อ.ทองสุข สัมปะหังสิทธิ์

-คุณสุมาลี นาเมือง

-คุณชัยณรงค์ ชัยจินดา

Flight A

1.คุณพงศกร เคยสนิท

2.คุณภูบดี ศิริศิลป์

3.คุณนวกร จันทร์บรรจง

4.คุณสุมธิพงศ์ แสงเงิน

Flight B

1.ดร.ไรแมน บุญถม

2.คุณมงคล จูฑามาตย์

3.อ.ทองสุข สัมปะหังสิทธิ์

4.ร.อ.มีชัย ผลงาม

Flight C

1.น.อ.ดร.เรืองฤทธิ์

2.คุณสุมาลี นาเมือง

3.คุณนเรนทร์ แก้วภักดี

4.พ.ต.ท.โรจน์ศักดิ์ นัยพงศ์

Flight D

1.พงษทร วิเศษสุวรรณ

2.คุณอิสระ บุญยัง

3.คุณก้องเกียรติ จันทร์ละออ

4.น.ท.วิมล ฉิมสุข

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT