วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม จับมือ BLCC เปิดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK / HSKK / BCT / YCT

7 ต.ค. 2557

วิทยาลัยนานาชาติ  ร่วมกับ  สถาบัน  BLCC  เตรียมเปิดศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK / HSKK / BCT / YCT มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านภาษาจีนแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557เวลา 9.30 – 12.30 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1  อาคาร  11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยศูนย์ฯ นี้ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จากสถาบัน HANBAN ซึ่งศูนย์ฯ นี้เปิดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป สามารถสมัครสอบได้เป็นประจำทุกเดือน

กำหนดการ
09.30 น.  ลงทะเบียน
10.00 น.  กล่าวต้อนรับ/พิธีกร
10.05 น.  พิธีเปิดศูนย์สอบฯ
- กล่าวรายงาน/ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ
- สารแสดงความยินดี
Dr. Wen Xiang Yu
ผู้อำนวยการ สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- กล่าวเปิดงาน/ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ถ่ายภาพหมู่
10.30 น.  ปาถกฐาพิเศษ โดย
Mr. Zhou Gao Yu เลขานุการเอก สถานฑูตจีนประจำประเทศไทย
11.00 น.  เสวนาวิชาการหัวข้อ “ภาษาจีน โอกาสและแต้มต่อ สู่ความสำเร็จ” โดย
- ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- Mr. Liu Dong Qiu เลขาธิการหอการค้าไทยจีน

- ดำเนินการเสวนาโดย  ดร.ก่อศักดิ์  อาชวากร   ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ

สนใจสอบถามเพิ่มเติม  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1309