อนันต์ อัศวโภคิน เปิด ABC : REAL อสังหาริมทรัพย์ SPU

29 ก.ย. 2557

คุณอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ก่อตั้งและสร้างสรรค์หลักสูตร “ABC REAL : กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านมุมมองแง่คิดของนักพัฒนาต้นแบบด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร ABC : REAL  ได้รับการกระตุ้นความคิดเชิงสร้างสรรค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามโครงการ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***โดยหลักสูตรดังกล่าวจะดำเนินการอบรมทั้งหมด 12 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ซึ่งจะทำการอบรมกันทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

***สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ http://www.abcbyspu.com/real/

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT