บัญชี ม.ศรีปทุม มอบทุนการศึกษา

26 ก.ย. 2557

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วยทุนประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมดีเด่น ทุนสนับสนุนการศึกษา และทุนทำชื่อเสียงให้คณะบัญชี ในงาน 25 ปี สถาปนาคณะบัญชี ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน