ถกประเด็นฮอตโซเชียลมีเดีย…สู่…ข่าวดังชั่วข้ามคืน

22 ก.ย. 2557

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ฟังสัมมนา “ประเด็นฮอตโซเชียลมีเดีย…สู่…ข่าวดังชั่วข้ามคืน” โดย ดร. สิขเรศ ศิรากานต์ นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ คุณอศินา พรวศิน รองบรรณาธิการข่าวไอที และ บรรณาธิการ Social media และ คุณชลธิชา รอดกันภัย ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว บริษัทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด, ผู้ผลิตรายการประเด็นเด็ด 7 สี รายการเช้านี้ที่หมอชิต, รายการเจาะเกาะติด และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มีเดียนิวส์แชลแนล ในวันพุธที่ 24  กันยายน  2557 เวลา 18.00 น. ณ Auditorium 2  ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สื่อบนโลกโซเชียลมีเดียนั้น เป็นสื่อที่รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย การตัดสินใจที่จะจับประเด็นบนโลกโซเชียลมีเดีย มาเป็นข่าวนั้น สื่อมวลชนต่างใช้หลักเกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรสามารถนำมาเป็นข่าว ความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร หรือผิดไปจากปกติที่เคยทำกัน ความสำคัญ และส่งผลสืบเนื่องถึงคนหมู่มาก  ความโดดเด่นหรือมีชื่อเสียงของบุคคล หรือความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์  ที่ผ่านมา ได้มีการนำประเด็นต่างๆ ที่มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากๆบนโลกโซเชียลมีเดีย นำมาทำเป็นข่าวที่ทำให้เกิดกระแส และดังในชั่วข้ามคืนจำนวนมาก ทั้งบุคคล องค์กร แต่ในจำนวนข่าวประเด็นข่าวที่นำมาจากบนโซเชียลมีเดียนั้น มีความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงได้ มีความถูกต้องของเนื้อหาเพียงใด การเลือกที่จะนำประเด็นต่างๆ บนโลกโซเชียลมีเดียมาเป็นข่าวดังได้อย่างไร  พลาดไม่ได้ สัมมนา “ประเด็นฮอตโซเชียลมีเดีย…สู่…ข่าวดังชั่วข้ามคืน”

กำหนดการ
18.00 น.  ลงทะเบียนรับเอกสาร/อาหารว่าง
18.30 น.  พิธีเปิดการประชุมสัมมนา 
              โดย ผศ.ดร.กาญจนา  มีศิลปวิกกัย ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
18.45 น.  สัมมนาหัวข้อ ประเด็นฮอตโซเชียลมีเดีย สู่..ข่าวดังชั่วข้ามคืน 
              ดำเนินรายการโดย คุณยลวรรธ์ พวงแย้ม
              วิทยากรประกอบด้วย
              - ดร. สิขเรศ ศิรากานต์  นักวิชาการอิสระด้านสื่อดิจิทัลและสื่อใหม่ 
              - คุณอศินา พรวศิน รองบรรณาธิการข่าวไอที และ บรรณาธิการ Social media 
              – คุณชลธิชา รอดกันภัย  ผู้สื่อข่าว ผู้ประกาศข่าว บริษัทมีเดีย สตูดิโอ จำกัด
               ผู้ผลิต รายการประเด็นเด็ด 7 สี รายการเช้านี้ที่หมอชิต รายการเจาะเกาะติด และโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มีเดียนิวส์แชลแนล