ปิดค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม

20 ก.ย. 2557

นายสัจจา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ “ค่ายครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม” Intensive English camp 2014 และมอบเกียรติบัตร ให้กับ คณะครูภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จำนวน 100 คน จาก 52 โรงเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ ตามโครงการจัดงานของ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม Event Hall อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT