รับขวัญน้องใหม่ Freshy Day 2014 นิเทศฯ ควง บริหารธุรกิจ คว้า ดาว-เดือน ศรีปทุม

20 ก.ย. 2557

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยรักและสามัคคี ภายใต้กิจกรรม Freshy Day & Freshy night  2014 : New Gen New Attitude ตามโครงการของ สโมสรนักศึกษาและกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

***สำหรับรางวัลผลการประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557 มีดังนี้

ประเภทรางวัล ดาว-เดือน
ดาว… เดือน…
รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลชนะเลิศ                       ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ คณะนศิลปศาสตร์

   
ประเภารางวัล Popular Vote ดาว-เดือน
ดาว        ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ  
เดือน     ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ  

 

 

ประเภทรางวัล ดาวจำแลง                                  ได้แก่ คณะบัญชี
ประเภทรางวัล ดาวจำแลง Popular Vote        ได้แก่ คณะบัญชั

 

***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT