สหกิจศึกษา ม.ศรีปทุม โกอินเตอร์

19 ก.ย. 2557

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ เพื่อให้คณาจารย์ทุกคณะ มีความรู้ และความเข้าใจสหกิจศึกษานานาชาติ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่สหกิจศึกษานานาชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีการบรรยายเรื่อง “รูปแบบการจัดสหกิจศึกษานานาชาติ” โดยคุณธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการด้านเทคนิค ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด และ “ประสบการณ์การสมัครงานสหกิจศึกษานานาชาติ” โดย Mr.Alekander Gunson จากบริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องบงกช อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน