ศรีปทุม จัดน้อมวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปี 2557

18 ก.ย. 2557

สโมสรนักศึกษา ร่วมกับ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธี “ไหว้ครู” น้อมวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

สำหรับในครั้งนี้ ประธานในพิธียังได้ให้เกียรติมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครูแก่นักศึกษาประจำคณะ ประจำปี 2557 ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้

***รางวัลประกวดพานไหว้ครู   ประเภท “สวยงาม”      ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่…

ชนะเลิศ คณะบัญชี
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะศิลปศาสตร์

***รางวัลประกวดพานไหว้ครู   ประเภท “ความคิดสร้างสรรค์”  ประจำปีการศึกษา 2557 ได้แก่…

ชนะเลิศ วิทยาลัยนานาชาติ
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะนิเทศศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

***

…น้อมวันทา บูชาพระคุณครู…

ขอน้อมน้อมวันทา                       คุณครูบาอาจารย์สอน

สรภัญ เป็นบทกลอน                   ครวญคร่ำวอน บูชาคุณ

วิชชา ที่สอนสั่ง                           สอนศิษย์นั้น ด้วยการุญ

ความรู้ ให้เพิ่มพูน                       ด้วยเกื้อกูล ตลอดมา

บูชา คุณอาจารย์                        ผู้เชี่ยวชาญ การศึกษา

มอบสรรพ วิชา                           พร่ำสอนมา พัฒนาตน

สอนศิษย์ ให้รู้แจ้ง                       เสริมส่องแสง ไม่มืดมน

นำทาง ให้เดินจน                        พ้นผองภัย ไปสุดทาง

จรรยาบรรณ ความเป็นครู            ยังคงอยู่ ด้วยใจหวัง

ส่งศิษย์ ให้ถึงฝั่ง                         หวังศิษย์ให้ ไปได้ดี

สมญา ว่าเรือจ้าง                        ยังเฝ้าฝั่ง ลำวารี

ส่งศิษย์ ทุกรุ่นปี                          พ้นวารี และภัยพาล

จากนี้ ขอรำลึก                            ด้วยสำนึก คุณอาจารย์

ศิษย์ขอ ก้มกราบกราน                 ขอกล่าวขาน บูชาคุณ

ข้าวตอก และดอกไม้                   เทียนธูปไหว้ จักเป็นบุญ

ด้วยกตัญ ญุตาคุณ                     ที่เพิ่มพูน ตลอดมา

รำลึก คุณอาจารย์                       ที่สอนสั่ง การศึกษา

วอนอินทร์ ไทเทวา                       ขอจงมา ประสาทพร

ขอคุณ รัตนตรัย                          ที่วอนไหว้ เมื่อก่อนนอน

ประสิทธิ ปราสาทพร                   ให้ครูบา และอาจารย์

ความทุกข์ โศกโรคภัย                  หนีห่างไกล ทั้งภัยพาล

คุณพระ อภิบาล                         ให้สำราญ ตลอดไป

 


***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ

ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม

เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำ แหล่งสร้างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้านวิชาการ เทคโนโลยี และความรับผิดชอบต่อสังคม

โดดเด่นด้าน ICT