เชิญฟังสัมมนา เรื่อง“วิกฤตทีวีดิจิตอล” จริงหรือ?

16 ก.ย. 2557

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญฟังสัมมนา เรื่อง “วิกฤตทีวีดิจิตอล ” จริงหรือ?  โดยวิทยากร  คุณสุวิทย์  มิ่งมล  ประธานสหภาพ บมจ.อสมท  คุณสมชาย รังษีธนานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามเอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด คุณคุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย  Business Associate Director ( Initiative ) ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 18.00 -20.45 น. ณ  Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

18.00 น.  ลงทะเบียน แขกผู้มีเกียรติ / สื่อมวลชน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
18.45 น.  พิธีเปิดการสัมมนา
              -พิธีกรกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน โดย คุณพงษ์อิทธ์ เชิดชูวงศ์
             -ประธานในพิธีกล่าวเปิดการสัมมนา โดย ผศ.ดร. กาญจณา มีศิลปวิกกัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนา การสื่อสารเชิงกลยุทธ์
19.00 น. สัมมนา… เรื่อง “ วิกฤตทีวีดิจิตอล ” จริงหรือ
              โดยวิทยากรรับเชิญ
              คุณสุวิทย์  มิ่งมล                ประธานสหภาพ บมจ.อสมท
              คุณสมชาย รังษีธนานนท์     กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามเอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
              คุณคุณราชศักดิ์ อัศวศุภชัย   Business Associate Director ( Initiative )
20.15 น.  เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมสัมมนาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
20.30 น.  พิธีกรกล่าวขอบคุณ
             – มอบของที่ระลึกให้วิทยากรรับเชิญ
             – ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันและปิดการสัมมนา

สอบถามและขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…กลุ่มไอดอล เอ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2556 (คุณบุรินทร์ เกตุสุข) 081-308-5486