ม.ศรีปทุมร่วมจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557

15 ก.ย. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมถวายงานผ่านภาษา “ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร” จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ “รู้รับผิดชอบ รู้หน้าที่ ชีวีทวีสุข” โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พลเอกเสรี พุกกะมาน ที่ปรึกษาอธิการบดีและคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุข ประธานคณะกรรมการดำเนินงานประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน