MOU ความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัย Fukui แห่งประเทศญี่ปุ่น

10 ก.ย. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Fukui แห่งประเทศญี่ปุ่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีอาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ Professor Dr.Yoshiro Iwai รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Fukui เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา ระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องบอร์ดรูม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน