“ธุรกิจการบิน” หลักสูตร HOT ของคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม

29 ส.ค. 2557

ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานี VOICE TV ในประเด็นเกี่ยวกับ “จุดแข็งของหลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจการบิน” ณ บริเวณห้อง mock up SPU Airlines อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

สามารถติดตามรับชมและรับฟังได้ทางสถานี VOICE TV ช่อง 31 (เคเบิล) และช่อง 21 (ดิจิทัลทีวี) ช่วงรายการข่าว เวลา 18.30 – 20.00 น. ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 นี้