เปิดประตูบานใหม่…สู่การเป็นนักธุรกิจซาลอนมืออาชีพ

26 ส.ค. 2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ CHALACHOL Academy ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซาลอนต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.สมศักดิ์  ชลาชล  ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ร่วมลงนาม ในงาน “MOU Salon Business Management 2014” ณ Exhibition Hall อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน