บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จับมือ CHALACHOL เปิดสอน“การจัดการธุรกิจซาลอน Salon Business Management”

26 ส.ค. 2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ CHALACHOL Academy ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เปิด“การจัดการธุรกิจซาลอน” สร้างนักบริหารและผู้ประกอบการด้านธุรกิจซาลอนมืออาชีพ  เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจซาลอนต่อไปในอนาคต โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.สมศักดิ์  ชลาชล  ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ร่วมลงนาม ในงาน “MOU Salon Business Management 2014” ณ Exhibition Hall อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็นแล้วว่า ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเป็นเรื่องสำคัญ การได้เรียนรู้กับคนทำธุรกิจด้านซาลอน ที่เป็นผู้นำแฟชั่นระดับโลกนั้นจะช่วยให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้และประสบการณ์ การทำงานจริงจากช่างผมมืออาชีพ และเมื่อนำความรู้นั้นมาผสมผสานกับหลักวิชาการด้านการบริหารจัดการ จะสามารถสร้างนักบริหารธุรกิจด้านซาลอนมืออาชีพได้ ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้จับมือกับ CHALACHOL Academy           นำความรู้จากผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจด้านซาลอน มาพัฒนาต่อยอดให้กับนักศึกษาของเรา จึงเกิดโครงการ “MOU Salon Business Management 2014” ในวันนี้ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการยกระดับการจัดการศึกษาไทย             และเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพธุรกิจซาลอน ทั้งยังเป็นการรองรับความต้องการของตลาดแรงงานไทยและตลาดอาเซียนในอนาคต

ดร.สมศักดิ์  ชลาชล  ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล กล่าวว่า ทาง CHALACHOL Academy มีความพร้อมด้านการสอนวิชาชีพตัดผมและสอนให้เป็นช่างทำผมมืออาชีพอยู่แล้ว  และด้วยความร่วมมือของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็จะมาพัฒนาช่างผม ให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพเช่นกัน โดย CHALACHOL Academy เราจะสอนทุกอย่างที่ช่างผมต้องรู้ การเรียนกับ Professional ตัวจริง และที่สำคัญ คุณนำมาใช้ได้จริง มากไปกว่านั้น คุณจะถูกเปิดมุมมองในธุรกิจด้านซาลอน และได้สัมผัสกับโลกแห่ง Hair Fashion ในยุคปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยสีสัน น่าตื่นเต้น สนุกสนาน ตอบโจทย์ Lifestyle ของ New Generation โดยเฉพาะคนที่ใฝ่ฝันที่จะเข้ามาสู่วงการ Fashion & Beauty ซึ่งเป็นหนึ่งในความฝันที่ได้เห็นวิชาการเรียนการสอนตัดผมอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา ลาภศิริ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า เป้าหมายของคณะบริหารธุรกิจ เราจะเน้นการสร้างนักศึกษาให้เป็นเจ้าของธุรกิจมืออาชีพ และการจะเป็นเจ้าของธุรกิจมืออาชีพนั้นจำเป็นต้องเรียนรู้กับผู้ที่ทำธุรกิจนั้นโดยตรง และธุรกิจด้านซาลอน เป็นหนึ่งในธุรกิจที่ คณะบริหารธุรกิจ มองว่ามีความก้าวหน้าไปได้อีกไกล เพราะเป็นหนึ่งในธุรกิจของไทยที่ได้รับการสนุนจากภาครัฐ มีความโดดเด่นในผีมือจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะรองรับตลาดอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี 58 ทำให้มีอนาคตสดใสต่อการเปิดตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้ร่วมกับ CHALACHOL Academy  ซึ่งเป็นสถาบันแถวหน้าในธุรกิจ ซาลอนชั้นนำของประเทศ    เปิดการเรียนการสอน “การจัดการธุรกิจซาลอน Salon Business Management” ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่สนใจจะประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจซาลอน  โดยกระบวนการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาจะได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริงของ CHALACHOL Academy   โดยเรียนรู้การตลาดซาลอน การบริหารช่างทำผม  การบริการและบุคลิกภาพของช่างทำผม ทักษะการทำผม ตลอดจนการจัดแฟชั่นโชว์ทรงผมและชูตติ้ง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนดังกล่าว นอกเหนือจากศาสตร์การจัดการธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาเพื่อประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต    

ทั้งนี้ ความร่วมมือ“MOU Salon Business Management 2014” ในครั้งนี้ ทางคณะบริหารธุรกิจมั่นใจว่าบัณฑิตที่จบไปจากคณะบริหารธุรกิจของเรา สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ที่สามารถบริหารธุรกิจซาลอนให้มีความเจริญเติบโต และสร้าง Brand ให้อยู่รอดได้ในแถวหน้าอย่างยั่งยืน เพราะเรามุ่งมั่นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาภายใต้แนวคิด “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง”  โดยผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2355, 2361