ขอเชิญร่วมงาน MOU บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จับมือ CHALACHOL Academy เปิดจัดการสอน Salon Business Management

25 ส.ค. 2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ CHALACHOL Academy ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนด้าน “การจัดการธุรกิจซาลอน MOU Salon Business Management 2014” เวลา 13.00 น. ณ Exhibition Hall อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.สมศักดิ์  ชลาชล  ประธานที่ปรึกษา โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ร่วมลงนามฯ

กำหนดการงาน

13.00 น.  ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง
13.30 น.  Salon Business Opening Show
13.35 น.  เปิดเวทีด้วยพิธีกรดารามากความสามารถ “คุณส้ม ธัญสินี พรมสุทธิ์”
13.40 น.  VTR “Salon Business Management 2014”
13.45 น.  UNIQUE FASHION SHOW by CHALACHOL เปิดตัว ตัวจริง ดร.สมศักดิ์  ชลาชล ผู้ก่อตั้ง CHALACHOL
13.50 น.  การกล่าวรายงานความเป็นมาพิธี MOU โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา  ลาภศิริ  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13.55 น.  การกล่าวแสดงความยินดีในพิธี MOU โดย ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14.00 น.  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบันชลาชล และ SRIPATUM  BUSINESS  SCHOOL : SBS
14.10 น.  ร่วมถ่ายภาพหมู่และเยี่ยมชมบรรยากาศกิจกรรมบริเวณงานโดยรอบ
14.20 น.  HAIR  STYLING  SHOW by CHALACHOL