จัดชุมชนให้น่าอยู่

25 ส.ค. 2557

ศูนย์ศิษย์เก่านักศึกษาทุนและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมมือกับ คุณนพกิจ สัญญานุจิต ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจและตรวจสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชนใน ชุมชนสามัคคีเทวสุนทร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการจัดระเบียบชุมชนให้เกิดความปลอดภัยและน่าอยู่ต่อไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา