ม.ศรีปทุม ถ่ายทอดประสบการณ์มืออาชีพกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

22 ส.ค. 2557

เทความรู้หมดหน้าตัก…ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ศรีปทุม เทความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการทำงานอย่างมืออาชีพให้กับม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในโอกาสเข้ามาศึกษาระบบการทำงาน โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี ม.ศรีปทุมให้การต้อนรับ และกล่าวเปิดงาน ณ Convention 1,2 ม.ศรีปทุม