นศ.คนเก่ง คว้าทุนวิจัย วช.

21 ส.ค. 2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมแสดงความยินดีกับนศ.ปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต ม.ศรีปทุม ที่คว้าทุนการทำวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งม.ศรีปทุมเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนแห่งเดียวในปีนี้ที่ได้รับทุน. ณ โรงแรมมารวย การ์เด้นท์