ยินดีต้อนรับ นศ. ใหม่ สู่ “บ้านศรีปทุม”

16 ส.ค. 2557

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เนื่องในโอกาสการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก) ณ ห้องบัวหลวง แกนรด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557ที่ผ่านมา