ม.ศรีปทุมจัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557

15 ส.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และพิธีแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เพื่อรับทราบนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยจากผุ้บริหาร โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน