ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2557

15 ส.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 (ระดับปริญญาโท –ปริญญาเอก) วันเสาร์ที่ 16  สิงหาคม  2557 เวลา 08.00 น. ณ  ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร1)

08.00 น. นักศึกษารายงานตัวและลงทะเบียน ชั้น 6 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)

09.00 น. ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย

09.15 น. ประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่

09.30 น.  แนะนำผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

09.45 น. แนะนำด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

10.00 น. กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ และพิธีมอบตัวเป็นศิษย์

10.45 น. ถ่ายรูปร่วมกันบนเวที

11.00 น.  เยี่ยมชมห้องสมุดอาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ ลาน EXIBITION HALL ชั้น 1 อาคาร 40 ปี

13.10 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาแยกตามหลักสูตร

16.00 น. สักการะพระพุทธมหามุณี

******การแต่งกาย    แต่งกายชุดสุภาพ

สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2579 1111 ต่อ 3003-4