ม.ศรีปทุม ผู้นำด้าน USR

13 ส.ค. 2557

USR มหาวิทยาลัยศรีปทุม หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายธุรกิจ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ SVN ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ คืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติร่วมงานเสวนา “ปฏิรูปสังคมไทย…ความท้าทายของนักธุรกิจ” จัดโดยเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ณ สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ถนนอโศกมนตรี สุขุมวิท 21