ถวายพระพร “วันแม่แห่งชาติ” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

8 ส.ค. 2557

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีนำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2557 ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

ในโอกาสนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณเจนิสตาร์ รักษ์สิริโสภา PRODUCER รายการ “ทอฟ้าผ้าไทย” นำชุดไทย จำนวน 12 ชุด จากผู้ชนะในการประกวด “ทอฟ้าผ้าไทย” มาให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใส่ในการเดินประกวดครั้งนี้ด้วย

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญ “วันแม่แห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ.2557 ความว่า…

 “รักเรียน รู้งาน ถนอมบ้านเมืองไทย ร่วมใจสามัคคี คือลูกที่ดีของแม่”