มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยกระดับการศึกษาด้านไมซ์ (MICE)

7 ส.ค. 2557

คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว้นท์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือสสปน. ด้านการส่งเสริมการศึกษาในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต นักศึกษา ด้านองค์ความรู้และทักษะในการทำงานได้จริงอย่างมืออาชีพ โดยมี ดร. มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรไมซ์มาตรฐานสากล ณ ห้องฉัตราบอลรูม 1-2 โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ