เลดี้ศรีปทุม

6 ส.ค. 2557

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “เลดี้ศรีปทุม (นักศึกษาหญิง)”  ระหว่างวันที่ 5  – 8 สิงหาคม 2557 เพื่อสร้างลูกสาวชาวศรีปทุมให้เพียบพร้อมสมกับเป็นนักศึกษาหญิงยุคใหม่ วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องชมรม ชั้นใต้ดิน อาคาร 10 และวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557 ณ Exhibition Hall  ชั้น 1  อาคาร 11)   สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5  ห้อง 501 โทร. 2113  และ 2116
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
 12.00 - 13.00 น.  ลงทะเบียน  
 13.00 - 15.00 น.  คอร์ส ที่ 1 (ศิลปประดิษฐ์และการสร้างสรรค์งานฝีมือ)
 15.00 – 17.00 น.  คอร์ส ที่ 2 (พัฒนาทักษะความคิดเชิงบวก)    
วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
 13.00 - 15.00 น.  คอร์ส ที่ 3 (การพัฒนาบุคลิกภาพ)
 15.00 - 17.00 น. คอร์ส ที่ 4 (การป้องกันตัวจากภัยคุกคาม)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2557
13.0 - 17.00 น.  - จัดเตรียมงานสถานที่สำหรับพิธีวางพานพุ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ
-ซ้อมใหญ่การแสดงผลงานของนักศึกษาเลดี้ศรีปทุม
วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557
09.00 -10.30น. พิธีวางพานพุ่มพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันแม่แห่งชาติ
 10.30 - 12.00 น.  – การแสดงผลงานนักศึกษาเลดี้ศรีปทุม
                          – พิธีการมอบเข็มเลดี้ศรีปทุม