พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ม.ศรีปทุม ปีการศึกษา 2557 (รอบ 2)

5 ส.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ในภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบ 2) ในวันอาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557  ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  

อาจารย์อรนุช  อุตสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี       ปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์ (รอบ 2) ในคณะบริหารธุรกิจ  คณะบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะนิติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักบ้านแห่งการเรียนรู้หลังใหญ่แห่งนี้และสร้างความคุ้นเคยกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม อีกทั้งได้มีความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ได้รู้จักชมรม กิจกรรมต่างๆ พบเพื่อนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย และรับทราบข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาตลอด 4 ปี แห่งการใช้ชีวิตในรั้วศรีปทุมแห่งนี้ อีกด้วย

อาจารย์อรนุช  อุตสาหะ กล่าวต่ออีกว่า  สำหรับในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ขอให้นักศึกษาใหม่ ในภาคปกติ แต่งกายในชุดนักศึกษา และสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ โปรดแต่งกายในชุดนักศึกษา หรือแต่งกายในชุดที่สุภาพ โดยนักศึกษาใหม่ทุกคน สามารถคลิกเข้าดูกำหนดการการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ที่นี่ ค่ะ