โชว์ศักยภาพด้านไอซีที

29 ก.ค. 2557

มหาวิทยาลัยศรีปทุม แสดงศักยภาพศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) พร้อมสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์(OOE) เนื่องในโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โดยมี อ.จิณดา เตชะวณิช ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ ณ บอร์ด รูม อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิยาลัยศรีปุม บางเขน