บริหารธุรกิจ ศรีปทุม เปิดเวทีประลองความรู้ทางการตลาด เตรียมพร้อมรับ AEC ปี 58

28 ก.ค. 2557

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ ม.ศรีปทุม เปิดสนามประลองความรู้ ในโครงการแข่งขัน  “ลู่ทางการค้าของไทยในตลาดอาเซียน”   เพื่อเตรียมพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล       ได้ฝึกทักษะกระบวนการ การเรียนรู้การทำธุรกิจระหว่างประเทศ และจัดเตรียมสินค้าการส่งออกร่วมกับตลาดอาเซียนในอนาคต  โดยมี ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์  รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน และเป็นผู้มอบรางวัลให้กับทีมนักเรียน นักศึกษาที่ชนะเลิศในการแข่งขัน  ณ ลาน Exhibition อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม    บางเขน