มรภ.สงขลา เข้าดูงาน มศป.

22 ก.ค. 2557

ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการกีฬา ม.ศรีปทุม ให้การต้อนรับ อาจารย์พลากร นัคราบัณฑิต คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายด้านการบริหารการจัดการงานกีฬา ม.ศรีปทุม ณ ห้องประชุมบงกช อาคาร 10 ชั้น 6 ม.ศรีปทุม บางเขน