แอโรบิค เพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่

21 ก.ค. 2557

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา โดยสำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาจำนวนกว่า 2000 คน เข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิค ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อส่งเส ริมสุขภาพและพลานามัยให้กับนักศึกษา ณ บริเวณลานกิจกรรม ม.ศรีปทุม บางเขน