ถวายเทียนพรรษา

21 ก.ค. 2557

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร. และนักศึกษา ม.ศรีปทุม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องโอกาสวันเข้าพรรษา ปี2557. จัดโดย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป. ณ วัดบางบัว (บางเขน)